Warning: simplexml_load_file(https://api.springest.nl/trainings/46973.xml?api_key=0fbf05ee45021f3422eb747f98503f4d405e3f1b1bbb07db1266474d5bc94255): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/zorghart/public_html/opleiding/wp-content/themes/Nexus/springest-opleidingen.php on line 25

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://api.springest.nl/trainings/46973.xml?api_key=0fbf05ee45021f3422eb747f98503f4d405e3f1b1bbb07db1266474d5bc94255" in /home/zorghart/public_html/opleiding/wp-content/themes/Nexus/springest-opleidingen.php on line 25

Advanced Nursing Practice (master) Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

is niet meer beschikbaar

Tip: Vraag een in-company offerte aan bij meerdere aanbieders

Brochure downloaden

Algemeen

De master Advanced Nursing Practice wordt verzorgd door de Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen.

In vrijwel iedere zorginstelling bestaat de behoefte aan verpleegkundig specialisten die zelfstandig patiënten diagnosticeren en behandelen op het gebied van zijn of haar deskundigheid. Wilt u zich verder ontwikkelen maar wilt u wel betrokken blijven bij patiënten? Dan is de master Advanced Nursing Practice uw volgende stap.

Na het volgen van de master:

  • Hebt u een specifieke deskundigheid waarbinnen u zelfstandig beslist over uit te voeren interventies;
  • Kunt u binnen die deskundigheid zelfstandig een diagnose stellen, een behandelplan maken en (laten) uitvoeren;
  • Verwijst u binnen uw deskundigheidsgebied de patiënt door en/of consulteert andere disciplines;
  • Kunnen andere disciplines rechtstreeks naar u verwijzen.

Uitgebreid

Het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice geeft de mogelijkheid om als verpleegkundig specialist functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren. De verpleegkundig specialist is bevoegd tot bepaalde voorbehouden handelingen, waaronder het voorschijven van medicijnen (artikel 14, wet BIG).

Doel

Verder ontwikkelen tot verpleegkundig specialist met competenties die meer inhouden dan de traditionele functie van verpleegkundige.

Inhoud

Het leerplan is gericht op het verwerven van competenties. Deze competenties zijn geordend in bekwaamheidsgebieden:

1 Klinisch handelen
In vier modulen klinisch handelen staan gezondheidsproblemen van patiënten centraal. Methoden en technieken om deze problemen in kaart te brengen en te behandelen worden u aangereikt. U leert onder meer een relevante, beknopte en op de problemen van de patiënt gerichte anamnese af te nemen. Klinisch redeneren vormt hierbij de rode draad

2 Communicatie
U traint vaardigheden die van doorslaggevend belang zijn bij het achterhalen van de opvattingen, zorgen en verwachtingen van de patiënt ten aanzien van zijn ziekte en u verwerft vaardigheden om vast te stellen wat de belangrijke factoren zijn die de gezondheid van patiënten beïnvloeden.

3. Samenwerking
U leert onderzoek, behandeling en doorlopende behandelplannen ontwikkelen in samenwerking met andere zorgverleners. Doelmatig overleggen met verpleegkundigen, artsen en professionele zorgverleners maakt hier deel van uit.

4 Organisatie
U leert de beperkte middelen in de gezondheidszorg en –voorlichting effectief toe te wijzen en doelmatig en doeltreffend te werken in een zorgorganisatie. Het toepassen van informatietechnologie maakt u zich eigen, gericht op doeltreffende toepassing in de patiëntenzorg en op permanente educatie.

5 Maatschappelijk handelen
U leert de bepalende (gezondheids)factoren vast te stellen die invloed hebben op de patiënt zodat u doeltreffend kunt bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van individuen en groepen.

6 Kennis en wetenschap
U leert een persoonlijke permanente opleidingsstrategie te ontwikkelen, uit te voeren en vast te leggen. U leert medische informatiebronnen kritisch te beoordelen. U leert in de rol van onderzoeker bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.

7 Professionaliteit
U leert zorg van de hoogste kwaliteit te verlenen op een integere, eerlijke en meelevende wijze. U leert uw beroep op ethisch verantwoordelijke wijze te beoefenen met respect voor medische, juridische en professionele verplichtingen die horen bij een zelfregulerende organisatie.

Iedere bekwaamheidsgebied kent competenties met een algemeen deel en een specifiek deel. De omvang van het algemene deel ten opzichte van het specifieke deel wisselt per rol. Het algemene deel maakt u zich eigen via het onderwijs. Het verwerven van specifieke competenties kan alleen maar in de beroepspraktijk met hulp van uw patiënten en uw leermeester. Tijdens zogenaamde Proeven van Bekwaamheid laat u in nagebootste of in echte praktijksituaties zien dat u de vereiste competenties hebt verworven. Daarnaast laat u op vastgestelde momenten uw vorderingen zien in het verwerven van de vereiste competenties. Met de leermeester, de coach van de opleiding en met medestudenten bespreekt u de competenties en overlegt u bewijzen van kunnen. Deze bewijzen neemt u op in een portfolio.

Opbouw

Na uw afstuderen

U kunt onder meer werken in universitair medische centra, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, bij de GGD in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. U diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Kosten € 1775 — 2 jaar


Code: 46973

Author: robertus

Share This Post On