Wat kan ik doen met een opleiding tot Apothekersassistente en welke mogelijke opleidingen zijn er?

 

 

Als apothekersassistente lever je geneesmiddelen aan patiënten. Je werkt meestal in een openbare apotheek.

Ook kun je aan de slag in een ziekenhuisapotheek of een apotheek bij een geneesmiddelenfabrikant. Op de ene plaats zul je vooral alleen werken, op de andere in teamverband.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Apothekersassistent (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) of via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). De opleiding duurt gemiddeld drie jaar.

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal onderdelen) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

Verkort / Deeltijd

Indien de voltijd opleiding minder geschikt voor je is, kun je ook de verkorte deeltijd opleiding volgen bij een private instelling. Diverse particuliere onderwijsinstellingen  bieden momenteel een uitstekende manier om deze opleiding op MBO niveau in deeltijd en verkort te volgen. De duur van de opleiding bij een particuliere onderwijsinstelling varieert van één tot twee jaar. Zie onderaan uitgebreide informatie over dze opleidingen

Men kan hier direct kiezen voor het officieel erkende diploma Apothekersassistent niveau 4 of bij het NCOI kan men ook eerst kiezen voor een basisopleiding en daarna met vrijstellingen door te gaan tot het officieel erkende diploma niveau 4.

Eisen toelating

Diploma’s
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
– VMBO
– LBO/VBO
– MAVO
– Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO

Vakkenpakket of sector
Als je nu op het VMBO zit, kun je met elke van de vier sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw worden toegelaten. Je hebt dan één van de volgende leerwegen nodig: de theoretische, de gemengde of de kaderberoepsgerichte leerweg.

Heb je een VBO-diploma? Dan is het wenselijk dat je ten minste drie vakken op C-niveau (waaronder Nederlands en één of meer exacte vakken) en de overige vakken op B-niveau hebt behaald.

Als je een MAVO-diploma hebt, zijn natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie in je vakkenpakket gewenst.

Vrijstellingen
Bij sommige onderwijsinstellingen is het mogelijk om de opleiding versneld te volgen, waardoor je deze in twee jaar kunt afronden. Deze versnelde opleiding is meestal alleen mogelijk als je in het bezit bent van een HAVO-diploma met scheikunde of een overgangsbewijs van 4 naar 5 VWO. Vraag bij het ROC van je keuze naar de mogelijkheden.

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een leerbedrijf. Je gaat dus solliciteren naar een functie als leerling-apothekersassistent. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Sommige ROC’s kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en het leerbedrijf. Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de BOL-variant.

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je kunt namelijk je ervaringen laten erkennen door middel van een EVC-procedure: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

Aanvullende toelatingseisen
Voor de gewone BOL-opleiding gelden altijd bovenstaande toelatingseisen. ROC’s kunnen aanvullende eisen stellen voor BBL- of deeltijdopleidingen. Het is daarom handig om eerst contact op te nemen met het ROC waar je naartoe wilt. Soms is het gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Een andere opleiding?
Als je de opleiding Apothekersassistent niet op een ROC wilt volgen, zijn er diverse andere opleidingsmogelijkheden.

 

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Je leert tijdens de opleiding onder andere hoe je met patiënten omgaat en hoe je hen het beste kunt voorlichten over het gebruik van medicijnen. Daarvoor heb je kennis nodig van de werking van geneesmiddelen. Je leert ook zelf medicijnen te bereiden. Ook leer je hoe je de administratie bijhoudt en de voorraad beheert.

Competenties
Een groot aantal scholen biedt de competentiegerichte opleiding Apothekersassistent aan. Deze opleiding is gebaseerd op werkprocessen en competenties.

Voorbeelden van werkprocessen zijn:
– Handelt recepten af
– Geeft voorlichting en advies
– Bereidt geneesmiddelen

Voorbeelden van competenties zijn:
– Samenwerken en overleggen
– Presenteren
– Instructies en procedures opvolgen

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in de praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20 procent en maximaal 59 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

 

Waar aanmelden

Uitgebreide informatie is aanwezig over de opleidingen bij onderwijsinstellingen en tevens is toegevoegd een volledige lijst (inclusief links) van alle ROC’s die deze opleiding verzorgen. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om volledig gratis en zonder enige verplichting een brochure te downloaden waarin zeer uitgebreid nogmaals informatie word gegeven over de betreffende opleiding en hoe je je kan opgeven.

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

Filter

VERKORT MBO APOTHEKERSASSISTENT Capabel Onderwijs Groep is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Inschrijven

JIJ ALS APOTHEKERSASSISTENT Als Apothekersassistent heb je afwisselend en verantwoordelijk werk. Je bereidt en beheert geneesmiddelen, verstrekt...

Lees Meer

Overzicht ROC’s opleiding Apothekersassistente

Bij welke ROC’s kan ik de opleiding Apothekersassistente volgen? www.alfa-college.nl Alfa-college in diverse plaatsen in Noord en...

Lees Meer