Wat kan ik doen met een opleiding tot Begeleider Gehandicaptenzorg en welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

Als begeleider gehandicaptenzorg kun je na je je diploma  in de gehandicaptenzorg aan de slag. Bijvoorbeeld als persoonlijk begeleider, woonbegeleider, groeps(bege)leider, ambulant begeleider, coördinerend begeleider of pedagogisch werker.

Je kunt ook activiteitenbegeleider,Jobcoach of Woonbegeleider in de gehandicaptenzorg worden.

Daarnaast kun je ook terecht in de maatschappelijke opvang of bij instellingen voor psychiatrische hulpverlening.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is meestal vier jaar.

Vrijstellingen
Met een aantal diploma’s is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

Eisen toelating

Diploma’s
Je hebt toegang tot de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
– VMBO
– LBO/VBO
– MAVO
– Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO

Vakkenpakket of sector
Heb je een VMBO-diploma, dan word je met elke van de vier sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw toegelaten. Je hebt dan één van de volgende leerwegen nodig: de theoretische, de gemengde of de kaderberoepsgerichte leerweg.

Heb je een LBO- of VBO-diploma? Dan is het wenselijk dat je minimaal één vak op C-niveau hebt gedaan en de overige vakken op B-niveau.

Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een ander MBO-diploma, bijvoorbeeld:

Maatschappelijke Zorg: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niv. 4

Pedagogisch Medewerker 3 Kinderopvang

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een (flinke) studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een leerlingfunctie als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC’s bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.

Dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) gelden voor de BOL-variant.

Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC’s is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je mensen met een of meerdere beperkingen te begeleiden bij het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij huishoudelijke taken of bij hun persoonlijke verzorging. Je werkt met mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking van alle leeftijden. Daarnaast kunnen bij deze mensen ook nog de volgende problemen voorkomen:
– psychosociale problemen of gedragsproblemen
– psychiatrische problemen

Je leert hoe je bepaalde verpleegtechnische handelingen uitvoert. Denk hierbij aan het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Daarnaast leer je ook hoe je cliënten ondersteunt in hun ontwikkeling. En welke activiteiten je kunt doen met je cliënt. Je komt ook te weten hoe je een ondersteuningsplan schrijft.

Ook leer je hoe je de ontwikkeling van je cliënt kunt evalueren en bespreken met collega’s. En je leert omgaan met de familieleden van je cliënten. Bovendien komen communicatieve en sociale vaardigheden aan bod, zoals samenwerken met collega’s en overleggen met contactpersonen van bijvoorbeeld sociale werkplaatsen en bedrijven.

Competenties
Deze opleiding is gebaseerd op werkprocessen en competenties. Dit heet competentiegericht onderwijs.

Voorbeelden van werkprocessen
– Het schrijven van een plan van aanpak
– De cliënt ondersteunen bij zijn dagbesteding
– De cliënt ondersteunen bij het het voeren van de regie over zijn leven

Voorbeelden van competenties
– Relaties bouwen en netwerken
– Omgaan met verandering en je daarop aanpassen
– Overtuigen en beïnvloeden

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal twintig procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal zestig procent van de studietijd werkend aan het leren.

Waar aanmelden

Uitgebreide informatie is aanwezig over de opleidingen bij onderwijsinstellingen en tevens is toegevoegd een volledige lijst (inclusief links) van alle ROC’s die deze opleiding verzorgen. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om volledig gratis en zonder enige verplichting een brochure te downloaden waarin zeer uitgebreid nogmaals informatie word gegeven over de betreffende opleiding en hoe je je kan opgeven.

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

Filter

VERKORT MBO PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG Capabel Onderwijs Groep is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Inschrijven

Jij als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Wil jij persoonlijk begeleider worden in de gehandicaptenzorg? Als persoonlijk begeleider...

Lees Meer

Moeilijk verstaanbaar gedrag in de gehandicaptenzorg Zorgdetail BV

Brochure downloaden

Inschrijven

Training ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag’ Iedere organisatie is anders en elk team is ook anders. Daarom wordt elke training op maat gemaakt naar uw...

Lees Meer

Omgaan met hechtingsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking De Knoop is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Inschrijven

De Knoop organiseert een aantal ARGOS-workshops, in aansluiting op de themabijeenkomsten van vorig jaar. ARGOS is een methodiek voor de...

Lees Meer

VERKORT MBO BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG Capabel Onderwijs Groep is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Inschrijven

Jij als begeleider gehandicaptenzorg Wil jij begeleider worden in de gehandicaptenzorg? Als begeleider gehandicaptenzorg speel je een belangrijke...

Lees Meer

Overzicht ROC’s opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg

Bij welke ROC’s kan ik de opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg volgen? www.albeda.nl Albeda College in diverse plaatsen in Zuid-Holland....

Lees Meer