Wat kan ik doen met een opleiding tot Bewegingsagoog en welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 

 

Heb je het diploma bewegingsagoog behaald dan werk je meestal met mensen die een beperking hebben op het gebied van bewegen. In het algemeen ga je dan werken met mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische of gedragsproblemen. Je organiseert sport- en bewegingsactiviteiten om deze mensen te helpen.

Als bewegingsagoog kun je terecht in de gehandicaptenzorg, maar ook in de ouderenzorg, bij revalidatiecentra of in de jeugdhulpverlening.

Duur en leerwijze

De HBO-opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische therapie kun je in voltijd en deeltijd volgen. De duur van de voltijdopleiding is vier jaar.

Ook is er de mogelijkheid om vaak in verkorte vorm deze opleiding te volgen bij particuliere onderwijsinstellingen. Onderaan vind U uitgebreide beschrijvingen van de mogelijkheden. Tevens is er in de meeste gevallen de mogelijkheid om een brochure volledig gratis te downloaden of de mogelijkheid om zich meteen in te schrijven..

Eisen toelating

Diploma’s
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s:
– HAVO
– VWO
– MBO niveau 4

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen word je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding toegelaten.

Welk instroomprofiel?
Elk profiel is geschikt om toegelaten te worden.

Toelatingsprocedure
Voor de opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische therapie gelden aanvullende eisen. Bovendien wordt er per jaar maar een beperkt aantal studenten tot de opleiding toegelaten. Het aantal aanmeldingen is echter veel groter. Daarom moet je eerst deelnemen aan een onderzoek waarin je praktische bedrevenheid getest wordt. Je moet diverse bewegingsopdrachten uitvoeren binnen de verschillende activiteitsgebieden. Vervolgens kan er, als er nog te veel aankomend studenten zijn, loting plaatsvinden bij DUO:
Geen diploma?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina ‘Waar aanmelden’.

Inhoud opleiding

Het eerste jaar
Het eerste jaar van de opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische Therapie volg je samen met studenten van de opleidingen Lichamelijk Opvoeding en Sport & Bewegen. Deze drie opleidingen hebben namelijk een gemeenschappelijk propedeutische fase van een jaar. Voorbeelden van praktijkvakken zijn turnen, atletiek, zwemmen en schermen. Je volgt ook theoretische vakken, zoals pedagogiek, psychologie, bewegingspraktijken en vaktheorieën (zoals Inleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische therapie). Bovendien bezoek je enkele instellingen (snuffelstages).

Theorie en praktijk
In de post-propedeutische fase van Bewegingsagogie & Psychomotorische therapie maak je nader kennis met de specifieke doelgroepen waar de opleiding zich op richt: psychiatrische patiënten en mensen met  lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Je brengt kennisbezoeken aan verschillende inrichtingen en er worden mensen met beperkingen  (gehandicapten) uitgenodigd waaraan je bewegingsactiviteiten en zwemles geeft.

In de praktijklessen worden naast bijvoorbeeld volleybal, zwemmen en judo ook minder bekende activiteiten aangeboden, zoals rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltraining en de Halliwick-zwemmethode. In de theorielessen krijg je inleidingen in de plaats en de inhoud van de bewegingsagogie & psychomotorisch therapie in de verschillende werkvelden: de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en revalidatie.

Stage?
In het eerste jaar loop je enige tijd stage in het basisonderwijs. In het tweede jaar geef je les in zwem-en sportactiviteiten aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. In het derde jaar staan twee stages centraal: één stage in de psychiatrie en één in de lichamelijke of verstandelijke gehandicaptenzorg. Elke stage duurt drie maanden, twee dagen per week. In het vierde jaar tenslotte loop je ongeveer zes maanden stage in een werkveld naar keuze.

In deze laatste stage staat de therapeutische aanpak centraal. Je leert hoe je moet observeren en diagnostiseren, hoe je de geschikte activiteit kunt uitkiezen die passen bij de hulpvraag van de cliënt en hoe je deze activiteiten kunt aanbieden en evalueren. Ook je eigen proces en positie als therapeut komen ter sprake.

 

 

Waar aanmelden

Uitgebreide informatie is aanwezig over de opleidingen bij onderwijsinstellingen en tevens is toegevoegd een volledige lijst (inclusief links) van alle ROC’s die deze opleiding verzorgen. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om volledig gratis en zonder enige verplichting een brochure te downloaden waarin zeer uitgebreid nogmaals informatie word gegeven over de betreffende opleiding en hoe je je kan opgeven.

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

Filter

Overzicht ROC’s – opleiding Bewegingsagoog

   Bij welke ROC’s kan ik de opleiding Bewegingsagoog volgen?  www.alfa-college.nl Alfa-college in diverse plaatsen in Noord en...

Lees Meer

Sport- en bewegingscoördinator (agoog) (2-jarig MBO4) Instituut Broers MBO college

Brochure downloaden

Inschrijven

Sport- en bewegingscoördinator (middenkaderopleiding) Twee jaar durende dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) niveau 4 met...

Lees Meer