Wat kan ik doen met een opleiding Ergotherapie en welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 

 

Je behandelt en adviseert mensen met beperkingen (gehandicapten), zodat zij optimaal kunnen functioneren in hun woon- en werkomgeving. Ook arbeidsreïntegratie of het voorkomen van arbeidsongeschiktheid kunnen doelen zijn. Tevens adviseer je mensen uit de omgeving van je cliënten zoals werkgevers, medewerkers van zorgcentra en mantelzorgers.

Duur en leerwijze

De voltijd HBO-opleiding Ergotherapie duurt vier jaar.

Eisen toelating

Diploma’s
Om tot de opleiding Ergotherapie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:
– HAVO
– VWO
– MBO niveau 4

Instroomprofiel
Elk instroomprofiel geeft toegang.

Geen diploma?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina ‘Waar aanmelden’.

 

 

Inhoud opleiding

Wat leer je
Tijdens de opleiding leer je hoe je mensen met beperkingen (gehandicapten) begeleidt en adviseert bij handelingen op terreinen als huishouden, dagbesteding, zelfredzaamheid, hobby, werk en vervoer. Het maken van een behandelplan dat aansluit op de individuele mogelijkheden van cliënten komt aan bod, evenals de adviserende rol van de ergotherapeut in het kader van de Arbo-wetgeving en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het theoretisch gedeelte van de opleiding bestaat uit colleges in medische, gedragswetenschappelijke en ergotherapeutisch-methodische vakken. De beroepsvaardigheden leer je in het zogeheten skillslab en tijdens je stages.

De invulling van de onderdelen is als volgt:
– medisch: menselijk handelen, kennis van het lichaam en psychologie
– sociaal: omgang met patiënten en collega’s, gesprekstechnieken
– therapeutisch: psychiatrische problematiek, denk- en waarnemingsproblemen, bewegingsproblemen bij volwassenen en kinderen, probleemoplossend denken en klinisch redeneren
– methodisch: handelen en onderzoek
– creatief: (technisch) tekenen, handvaardigheid en beeldend vormen

Praktijk
De opleiding Ergotherapie besteedt ook ruimschoots aandacht aan de relatie theorie-praktijk. Dit gebeurt in de vorm van stages. Per opleidingsinstituut verschilt de periode waarin je stage loopt. Doorgaans zijn er twee tot drie stages per jaar.

 

Filter

Ergotherapie – voltijd HAN – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Een speerpunt van de opleiding Ergotherapie bij de HAN is ergotherapeutisch ondernemen. Er is namelijk momenteel een grote behoefte aan ondernemende...

Lees Meer

Lijst Hogescholen ==> Opleiding Ergotherapie

Bij welke Hogescholen kan ik de opleiding Ergotherapie volgen? www.hogeschoolrotterdam.nl Hogeschool Rotterdam in Rotterdam. Ergotherapie: voltijd....

Lees Meer