Executive MBA Sport Management (Master of Business Administration)
Wagner Group | Sport Management

Tip: Vraag een in-company offerte aan bij meerdere aanbieders

Brochure downloaden

Executive MBA Sport Management (Master of Business Administration)

Entrepreneurship, leadership and innovation in sports

Ondernemerschap en innovatie: essentieel voor de sportwereld van morgen

De executive MBA (EMBA) van Wagner Group | Sport Management is een unieke opleiding voor professionals die zich verder willen bekwamen op het gebied van ondernemerschap, leiderschap en innovatie en inzien dat deze kwaliteiten van vitaal belang zijn voor de sportorganisatie van morgen. In het programma staan meerdere leerlijnen centraal, namelijk het (h)erkennen van de eigen professionele betrokkenheid en ontwikkeling, de behoeften aan kenniscreatie en -deling en de ontwikkelingen in de sportindustrie. Dit alles met het doel om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de eigen sportorganisatie en de sport als geheel.

Twee jaar studeren, een netwerk voor het leven

De EMBA Sport Management is een deeltijdprogramma ontworpen om de professionele sportmanager verder te ontwikkelen en het ondernemerschap binnen sportorganisaties te bevorderen. Door onze jarenlange academische onderwijservaring kunnen wij voortbouwen op de reeds ontstane kennis en de ervaring benutten van sportmanagers die door ons zijn opgeleid. Zij bezoeken regelmatig alumnibijeenkomsten en voeden kenniskringen om de nieuwste inzichten te delen. Het netwerk van alumni is hecht en actief; het bewijst zijn waarde tijdens de gehele loopbaan van de deelnemers. 

Afgestudeerden beginnen zelf een onderneming of benutten hun ondernemersvaardigheden binnen de organisatie waar zij werken.

Talentontwikkeling door een mix van kennis en ervaring

De EMBA brengt een groep getalenteerde professionals met een academische achtergrond en affiniteit met sport samen om zich onder leiding van gerenommeerde docenten te focussen op belangrijke waarden als competentiemanagement, (sociaal) ondernemerschap, waardecreatie, innovatieve strategie, leiderschap, technologie, wetenschapsfilosofie en organisatiekunde. Docenten en begeleiders zijn zich terdege bewust van het feit dat het verzorgen van een college veel meer is dan het overdragen van kennis. De deelnemers worden zo begeleid dat hun ervaringen en kennis een coherent geheel gaan vormen. Executive learning staat centraal en er is ruimte voor socratisch coachen op basis van de uitkomst van gelicenseerde competentietesten.

De opleiding voorziet in de versterking van ondernemerschap, leiderschap en innovatie; kwaliteiten waarmee de deelnemers de sportwereld future proof kunnen maken.

Wat is er zo uniek aan onze MBA?

  • Executive leren in kleine groepen van professionals met passie voor sport;
  • Studeren aan het eerste kennisinstituut dat sportmanagement in Nederland op de kaart heeft gezet en (inter-)nationale waardevolle partners heeft;
  • Intake-niveau: HBO-plus of academisch;
  • Een deeltijd programma waarin rekening wordt gehouden met de persoonlijke leerbehoeften en die van de organisatie (competentieontwikkeling op basis van te ambiëren functieprofiel);
  • Gestructureerde coaching bij het doen van onderzoek en schrijven van de MBA-masterthesis;
  • Twee internationale studiereizen (China en Amerika);
  • Erkende (internationale) MBA-titel (Master of Business Administration);
  • Actieve alumnicommunity met ieder voorjaar een Sport Management Meeting.

Curriculum: meer dan een opleiding, een dialogische leeromgeving

De EMBA Sport Management bestaat uit twee fasen met elk een doorlooptijd van een onderwijsjaar. In beide fasen is de wijze van benadering van de deelnemers te kenschetsen als academisch. In de eerste fase van de opleiding ligt de nadruk op het verwerven en verdiepen van nieuwe kennis en vaardigheden in diverse facetten van management, organisatie en de professionele ontwikkeling van de bedrijfstak sport. In de tweede fase staat de verwerving van wetenschapsgebonden vaardigheden en daarmee ook de vorming door wetenschap centraal.

Docenten

Drs. Nikolaas Bellens, Drs. Hans Bolten, Prof. dr. Maarten van Bottenburg, Prof. dr. Bob Boucher, Dr. Adri Broeke, Drs. Gijsbregt Brouwer, Dr. Inge Claringbould, Drs. Victor Deconinck, Prof. dr. Nico Delleman, Ivo ’t Hooft MBA, Sidney Kenyon PhD, Prof. dr. Ruud Koning, Drs. Sandra Meeuwsen, Peter Murphy, Prof. mr. dr. Marjan Olfers, Drs. Erik Ruts, Prof. dr. Gerard Sierksma, Dr. Henri Verploegh, Leen de Waal MSc MA, Prof. drs. Philip Wagner, Tjisse Wallendal MBA, Drs. Daco Woudenberg.

Programmamanager en studiebegeleider: Antje Diertens

Programma

Jaar 1

Module 1: Organisatie en Strategie in de bedrijfstak sport en de visie op leren

Module 2: Maatschappelijke positionering, Ondernemerschap, Businessplanning en Financiën

Module 3: Sportmarketing & Communicatie

Module 4: Facility- en Event management

Module 5: Corporate Governance en Verandermanagement

Module 6: Sport, Leiderschap & Competentiemanagement

Reflection on action en studiereis naar China

Jaar 2

Module 7: Sportmanagement als wetenschapsgebied

Module 8: Het doen van empirisch onderzoek

Module 9: Wetenschappelijk publiceren

Reflection on action, persoonlijke coaching masterthesis en studiereis naar congres van de North American Society Sport Management (NASSM)

Examen en feestelijke diploma-uitreiking

Studiebelasting

(totaal 60 EC)

Eerste jaar: 840 uur en 35 weken, één dag in de week college, incidenteel aangevuld met een tweede dag, tiendaagse studiereis, opdrachten en zelfstudie. Tweede jaar: 840 uur, waaronder tien tweedaagse sessies, deelname aan internationaal congres, onderzoek- en thesisbegeleiding.

Docenten

Drs. Nikolaas Bellens, Drs. Hans Bolten, Prof. dr. Maarten van Bottenburg, Prof. dr. Bob Boucher, Dr. Adri Broeke, Drs. Gijsbregt Brouwer, Dr. Inge Claringbould, Drs. Victor Deconinck, Prof. dr. Nico Delleman, Ivo ’t Hooft MBA, Sidney Kenyon PhD, Prof. dr. Ruud Koning, Drs. Sandra Meeuwsen, Peter Murphy, Prof. mr. dr. Marjan Olfers, Drs. Erik Ruts, Prof. dr. Gerard Sierksma, Dr. Henri Verploegh, Leen de Waal MSc MA, Prof. drs. Philip Wagner, Tjisse Wallendal MBA, Drs. Daco Woudenberg.

Programmamanager en studiebegeleider: Antje Diertens

Kosten € 12000 — 2 jaar


Code: 29970

Author: robertus

Share This Post On