Wat kan ik doen met een opleiding tot Medewerker Maatschappelijke Zorg en welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

Als maatschappelijke zorg medewerker ondersteun je mensen met een beperking bij hun dagbesteding en/of bij het wonen in vervangende woonvormen. Je werkt aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zo kun je begeleiding bieden in de gehandicapten- of ouderenzorg, maar je kunt ook aan de slag in de opvang voor (ex)verslaafden, de opvang voor dak- en thuislozen en de psychiatrie.

In dit werk heb je te maken met wisselende diensten(regelmatig en onregelmatig), met verschillende bedrijfstakken en met mensen van uiteenlopende leeftijden. Door de flexibele werktijden kun je je baan, je studie en je thuissituatie goed combineren.

Als maatschappelijke zorg medewerker :

  • werk je mee aan het ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een beperking
  • creëer je een veilige en gezellige leefomgeving
  • begeleid en stimuleer je volwassenen tijdens activiteiten
  • ondersteun je de persoonlijke verzorging

 

Maatschappelijke Zorg – Persoonlijke begeleider Specifieke doelgroepen niveau 4 Profit Opleidingen

Brochure downloaden

Het werk Je begeleidt cliënten van alle leeftijden uit specifieke doelgroepen met meervoudige problematiek. Je werkt in teamverband en solistisch....

Lees Meer

Maatschappelijke Zorg – Gehandicaptenzorg niveau 4 Profit Opleidingen

Brochure downloaden

Het werk: Je begeleidt mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Je werkt in teamverband...

Lees Meer

Maatschappelijke Zorg – Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3 Profit Opleidingen

Brochure downloaden

Het werk: Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je werkt...

Lees Meer