Overzichtskaart opleidingen

 

MBO

KWALIFICATIES Calibris (huidig)

Helpende (2)
Verzorgende (3)
Uitstroomdifferentiaties:

 • Kortdurende zorg
 • Kraamverzorging
 • Verzorgen van geriatrische zorgvragers
 • Zorg voor chronisch zieken
 • Verplegende elementen

Verpleegkundige (4)

Uitstroomdifferentiaties:
 • Klinische zorg
 • Kraam-, kind- en jeugdzorg 1
 • Psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg 1
 • Chronisch zieken 1
KWALIFICATIES Calibris (experimenteel)

Arbeidsmarktkwalificerende Assistent (1)

Zorghulp (1)

Helpende Zorg en Welzijn(2)

Verzorgende (3)
Uitstroomdifferentiaties:
 • Verpleeg- en verzorgingshuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Kraamzorg
Verpleegkundige (4)
Uitstroomdifferentiaties
 • Ziekenhuiszorg
 • Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

www.calibris.nl

VERWANTE KWALIFICATIES Calibris (andere sectoren)
 • Maatschappelijke zorg (3,4)
 • Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (4)
 • Pedagogisch werker (3,4)
 • Tandartsassistent (4)
 • Doktersassistent (4)
 • Apothekersassistent (4)
 • Praktijkopleider (specialistenopleiding na MBO 3 of 4)
KWALIFICATIES KOC NEDERLAND
 • Voetverzorger (3)
 • Schoonheidsspecialist (3)
www.koc.nl

VMBO

 • Intrasectoraal programma Zorg en Welzijn Breed, examen-
  eenheden Zorg en hulpverlening, Assisteren en verzorgen, Zorg
  voor huishouding
 • Afdelingsprogramma Verzorging, exameneenheden Assisteren
  en verzorgen (zieken), Assisteren en verzorgen (gehandicapten),
  Zorg en hulpverlening, Zorg voor huishouding
www.vmbo-platform.nl

HBO

 • Verpleegkunde HBO
 • Maatschappelijke Gezondheidszorg – Algemene gezondheids-
  zorg (volledige opleiding te volgen bij Hogeschool Zuyd in
  Heerlen, bij andere hogescholen als afstudeerrichting)
 • Maatschappelijke gezondheidszorg – Geestelijke gezondheids-
  zorg (volledige opleiding te volgen bij Hogeschool Zuyd in
  Heerlen, bij andere hogescholen als afstudeerrichting)
www.hbo-raad.nl