Wat kan ik doen met een opleiding Psychologie en waar kan ik deze opleiding volgen?

 

Met deze opleiding kun je aan de slag als psycholoog, gerontoloog of gedragskundige.

Je probeert het gedrag van mensen te begrijpen, te voorspellen, te verklaren en te veranderen. De kennis die je gedurende de opleiding hebt opgedaan kun je gebruiken bij het oplossen van problemen van cliënten binnen de gezondheidszorg, maar ook van teams of organisaties binnen en buiten de gezondheidszorg.

Aangezien de psychologie zich bezighoudt met het gedrag van mensen, zijn er veel specialisaties. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als kinderpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of als psycholoog in een schoolbegeleidingsdienst. Maar er zijn nog veel meer functies die je kunt uitoefenen.

Zo kun je met een aanvullende postmaster opleiding bijvoorbeeld verder studeren voor klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, arbeids- en organisatiepsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, eerstelijnspsycholoog of geriater.

 

Duur en leerwijze

De bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. Daarna volg je een master.

Vervolgopleidingen

Na deze driejarige bacheloropleiding kun je een masteropleiding volgen. Deze kan één of twee jaar duren. Denk eens aan:

  • Master Kinder- en Jeugdpsychologie
  • Master Klinische Psychologie

Je kunt je ook specialiseren in de:
– Klinische neuropsychologie
– Gezondheidspsychologie
– Sociale psychologie
– Arbeids- en organisatiepsychologie
– Arbeids- en gezondheidspsychologie
– Economische psychologie
– Psychonomie
– Kinder- en jeugdpsychologie
– Ontwikkelingspsychologie
– Neuropsychologie
– Onderwijspsychologie
– Biologische psychologie
– Cultuur- en godsdienstpsychologie
– Cognitieve psychologie

 

Een groot aantal van deze Master vervolgopleidingen kun je volgen bij een van de officieel erkende private opleidingsinstituten zoals NCOI en Pro Education.
Klik hier om direct naar het overzicht van masteropleidingen te gaan.
Tevens is hier de mogelijkheid om gratis brochures te downloaden.

 

Heb je het diploma Psychologie én een VWO-diploma met natuur- en scheikunde? Dan is het mogelijk om een verkorte opleiding Geneeskunde te volgen aan de universiteiten van Utrecht en Groningen. De opleiding duurt vier in plaats van zes jaar. Het is een pittige opleiding met een zware toelatingsprocedure.

Begeleide zelfstudie
De Open Universiteit biedt een schriftelijke opleiding Psychologie aan. De duur van deze opleiding hangt mede af van je eigen inspanning.

Eisen toelating

Diploma’s
Om tot de opleiding Psychologie te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig of een HBO-propedeuse.

Welk vakkenpakket?
Je hebt wiskunde A of wiskunde B in je vakkenpakket nodig.

Welk instroomprofiel?
– Natuur en Techniek
– Natuur en Gezondheid
– Cultuur en Maatschappij
– Economie en Maatschappij

Loting
Bij deze opleiding wordt bij veel universiteiten geloot om toelating (numerus fixus). Je eindcijfers van het VWO tellen hierin mee: hoe hoger je cijfers zijn, hoe groter de kans op toelating.

Een andere opleiding?
Als je de opleiding Psychologie via schriftelijk leren wilt volgen, kun je terecht bij de Open Universiteit. De toelatingseisen voor deze opleiding kunnen afwijken. Voor meer informatie kun je daarom het beste informeren bij de onderwijsinstelling

Geen diploma?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina ‘Waar aanmelden’.

 

 

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de bacheloropleiding Psychologie leer je het gedrag van mensen begrijpen en voorspellen, verklaren en veranderen. Zo leer je problemen van mensen oplossen. De bachelorfase duurt drie jaar. Na het eerste jaar heb je een propedeuse-examen. De eerste twee jaar van de opleiding zijn inleidend.

Vakken
Je volgt vakken als:
– inleiding op psychologie
– inleiding op empirische onderzoeksbeoefening
– oriëntaties op de afstudeerspecialisaties
– methoden en technieken
– psychopathologie en psychodiagnostiek

Specialiseren
Het gedrag van mensen onderling is erg verschillend. Er zijn dan ook verschillende richtingen waarin je je kunt specialiseren. In het derde jaar kies je bepaalde vakken in de richting die aansluit bij jouw interesses. Later kun je je dan verder specialiseren in je master. Lees hierover meer bij Vervolgopleidingen.

Aan alle universiteiten bestaat de mogelijkheid om stage te lopen als je de masteropleiding doet.

Waar aanmelden

Waar
Je kunt de opleiding Psychologie aan verschillende universiteiten volgen. Veel universiteiten hebben een numerus fixus ingesteld.

www.uu.nl
Universiteit Utrecht (UU) in Utrecht. Psychologie: voltijd.

www.uva.nl
Universiteit van Amsterdam (UvA) in Amsterdam. Psychologie: voltijd.


www.vu.nl
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in Amsterdam. Psychologie: voltijd.

Hoe aanmelden?
Voor deze opleiding meld je je aan via de website van Studielink: www.studielink.nl.

Hanteert de universiteit van jouw keuze een numerus fixus? Dan moet je aanmelding uiterlijk 15 mei van het jaar waarin je met de studie wilt beginnen bij Studielink binnen zijn. DUO gaat over de lotingsprocedure en meldt de uitslag aan Studielink. Studielink geeft de uitslag door aan jou. Informatie over de loting vind je op: www.duo.nl.

Is er geen loting? Meld je dan bij voorkeur aan vóór 1 december voorafgaand aan het jaar waarin je wilt beginnen met je studie.

Studiefinanciering
Je studiefinanciering vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig. Je kunt het formulier ook aanvragen via: 050 – 599 77 55.

Schriftelijk
Je kunt deze opleiding ook schriftelijk volgen:

www.ou.nl
Open Universiteit in diverse plaatsen in Nederland. Psychologie: afstand/schriftelijk (verkort).

 

Filter

Master Opleidingen

Psychologie in Organisaties AOG School of Management

Brochure downloaden

Psychologie in Organisaties | De essentie van gedrag De wetenschap verschaft een dieper inzicht in menselijk gedrag dan we ooit gehad hebben....

Lees Meer

Overzicht Universiteiten opleiding Master Psychologie, Klinische Psychologie

Bij welke Universiteiten kan ik de opleiding Master Psychologie, Klinische Psychologie volgen? www.eur.nl Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in...

Lees Meer

Overzicht Universiteiten opleiding Master Psychologie, specialisatie Kinder- en jeugdpsychologie

Bij welke Universiteit kan ik de opleiding Master Psychologie, specialisatie Kinder- en jeugdpsychologie volgen?   www.eur.nl Erasmus...

Lees Meer

Klinische Psychologie 1 en 2 NHA Thuisstudies is niet meer beschikbaar

Inschrijven

Brochure downloaden

Klinische psychologie Klinische psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het opsporen en behandelen van “abnormaal”...

Lees Meer

Masterclass Groepsdynamica Yooth is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Inschrijven

Wat is de Masterclass Groepsdynamica?  Beslissingen worden vaak genomen omdat er draagvlak voor is binnen de groep die deze beslissing neemt. Vaak...

Lees Meer

Psychologie voor juristen Dialogue BV

Brochure downloaden

Inschrijven

OMSCHRIJVING Juristen hebben met mensen te maken. In deze training leert u andere mensen beter te begrijpen, hun gedrag beter te voorspellen en hun...

Lees Meer