Wat kan ik doen met een opleiding Voeding & Diëtetiek en welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

Voeding en Diëtetiek is een brede voltijdopleiding die zowel paramedische als niet-paramedische onderwerpen behandelt. Je leert niet alleen alles over algemene en afwijkende voeding, je leert ook hoe je die kennis in de praktijk brengt.

Naast kennisontwikkeling op het gebied van voedingsleer, levensmiddelenleer en anatomie/fysiologie, wordt veel aandacht besteed aan:

– het ontwikkelen en toepassen van sociaal-psychologische kennis
– communicatieve vaardigheden
– marketingkennis en -vaardigheden
– presentatietechnieken
– onderzoeksvaardigheden
– bestudering van consumentengedrag

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je als diëtist in de gezondheidszorg gaan werken. Je geeft dieetadviezen en probeert mensen te motiveren om hun voedings- en eetgewoonten te veranderen. Veel zieken, zoals mensen met nier- of maag- en darmproblemen, vragen namelijk om een goede begeleiding met een dieet.

Als diëtist binnen een instelling adviseer je ook over de bevoorrading, bereiding en distributie van het voedsel. Daarnaast geef je voorlichting en verzorg je soms lessen over dieetleer.

Ook kun je buiten de gezondheidszorg als voedingsdeskundige of diëtist aan de slag. Hierbij kun je denken aan productiebedrijven van onder andere dieetpreparaten, voedingspreparaten en voedingsmiddelen met een gezondheidsclaim, maar ook aan cateringbedrijven of de handel.

Andere mogelijkheden zijn: een eigen voedingsadviesbureau starten, aan de slag in de fitness- en sportwereld of je bezig houden met onderzoek.

 

Wat word je :

 

 • Diëtist

  Duur en leerwijze

  Voeding en Diëtetiek is een opleiding op HBO-niveau. De duur van de voltijd opleiding is vier jaar. Je kunt de opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en aan De Haagse Hogeschool ook volgen als een compacte voltijdopleiding. Deze is gelijk aan de voltijdopleiding, maar wordt compact, in anderhalve dag per week aangeboden.

   

  Eisen toelating

  Diploma’s
  Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s:
  – HAVO
  – VWO
  – MBO niveau 4
  Als je het diploma hebt van een MBO-opleiding op niveau 4 heb je zonder meer toegang tot de opleiding. Heb je een MBO-diploma van een opleiding op niveau 3? Neem dan contact op met de hogeschool om te informeren of je toegelaten kunt worden!

  Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen, word je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding toegelaten.
  Welk instroomprofiel?
  – Natuur en Techniek
  – Natuur en Gezondheid
  – Cultuur en Maatschappij
  – Economie en Maatschappij
  Loting
  Bij deze opleiding gold voorheen een numerus fixus. Om toegelaten te worden, moest je  dus eerst worden ingeloot. Bij sommige onderwijsinstellingen is dat nog steeds zo. Informeer ernaar bij de school van je keuze!

  Geen diploma?

  Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina ‘Waar aanmelden’.

   

  Inhoud opleiding

  De hoofdonderwerpen en vakgebieden
  Voeding en Diëtetiek is een brede voltijdopleiding die zowel paramedische als niet-paramedische onderwerpen behandelt. Je leert niet alleen alles over algemene en afwijkende voeding, je leert ook hoe je die kennis in de praktijk brengt. Naast kennisontwikkeling op het gebied van voedingsleer, levensmiddelenleer en anatomie/fysiologie, wordt veel aandacht besteed aan:
  – het ontwikkelen en toepassen van sociaal-psychologische kennis
  – communicatieve vaardigheden
  – marketingkennis en -vaardigheden
  – presentatietechnieken
  – onderzoeksvaardigheden
  – bestudering van consumentengedrag
  Vijf onderwijsgebieden
  In Voeding en Diëtetiek staan vijf onderwijsgebieden centraal:
  – Voedingsadvisering aan groepen en individuen, bijvoorbeeld aan recreatiesporters en topsporters
  – Voedings- en dieetadvisering aan individuele personen
  – Voedingsadvisering aan functionarissen in instellingen en bedrijven
  – Preventieve zorg en voorlichting
  – Organisatie, onderzoek, kwaliteitszorg en ontwikkeling van het beroep

  Deze vier gebieden worden benaderd vanuit drie vakgebieden:
  – medisch-chemisch
  – voedingswetenschappelijk
  – sociaal-economisch
  Theorie en praktijk
  De studie is vormgegeven vanuit de beroepstaken van een voedingskundige/diëtist. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de praktijk. Je oefent in een zogeheten skillslab met simulatiepatiënten en leert zo spelenderwijs ‘echte’ patiënten te behandelen.

  De opleiding is erg praktijkgericht. Veel opdrachten voer je uit in de praktijk (al vanaf het eerste studiejaar) en uiteraard loop je ook stage.
  Afronding
  Iedere student kan zijn eigen accent leggen op de studie door het kiezen van een bepaalde minor (bijvak) en praktijkopdracht.

  Als je deze studie hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Health Care.

 

 

Waar aanmelden

Voor deze opleiding kun je je zowel op een hogeschool als bij een particuliere onderwijsinstelling (Veelal verkort) aanmelden.

Filter

Voeding Voedingsdeskundige CIVAS Opleidingen

Brochure downloaden

Voeding – Wilt u zich vestigen als zelfstandig Voedingsdeskundige? Of wilt u als zorgverlener of therapeut beschikken over professionele...

Lees Meer

Lijst Hogescholen Opleiding Voeding en Diëtetiek

Bij welke Hogescholen kan ik de opleiding Voeding en Diëtetiek volgen? www.dehaagsehogeschool.nl De Haagse Hogeschool in Den Haag. Voeding &...

Lees Meer

Voeding en Diëtetiek – voltijd HAN – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is niet meer beschikbaar

Brochure downloaden

Inschrijven

Ben je nieuwsgierig, toon je initiatief en heb je lef? Kies dan voor de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de HAN en word expert als het gaat om...

Lees Meer